ביקור תמיכה בחקלאים של סגן השר יאיר גולן

סגן שרת הכלכלה הגיע לביקור באזור, נפגש עם ראשי רשויות וראשי ציבור החקלאים.

*. צילום: החברה לפיתוח הגליל

בסיור שנערך ביוזמת ‘החברה לפיתוח הגליל’ בגולן ובגליל, בהשתתפות ראשי הרשויות, חיים רוקח ראש מועצה אזורית גולן, גיורא זלץ ראש מועצה אזורית הגליל העליון ובני בן מובחר ראש מועצה אזורית מבואות חרמון אמר ח”כ יאיר גולן, סגן שרת הכלכלה, שהתנגד לרפורמה בחקלאות באופן שהוצע בחוק ההסדרים, על ידי שרי החקלאות והאוצר: “חייב להיות חזון לאומי ארוך טווח לחקלאות הכולל אחיזה בכלל שטחי המדינה, עצמאות תזונתית, פיתוח הפריפריה וטיפוח חדשנות בתחומי האגרו טק, הפוד טק והקיימות. הרפורמה הנדרשת צריכה להיות בתהליך הדרגתי ומבוקר לאורך זמן, שיחזק את החקלאות הישראלית ויחשוף אותה לתחרות מעמדה של חדשנות. הרפורמה חייבת לכלול מחיר מים דיפרנציאלי לחקלאות, השקעה מוגברת במחקר ופיתוח ותמיכה בחידוש ההון החקלאי. הייבוא הוא עניין חיובי במידה ונותן מענה למחסור מקומי או מקדם תחרות שהחקלאי הישראלי יודע להתמודד עמה”.

היה גם מתוק בסיור. סגן השר לצידם של ראשי הרשויות והחקלאים אוכלים יחדיו תפוח בדבשאורי דורמן, יו”ר החברה לפיתוח הגליל אמר, כי מטרת הסיור עם סגן השרה, הייתה הצגת הפעילות הכלכלית בתחום ענף החקלאות, טיפול בתוצרת החקלאית, בגליל ובגולן והסבר על ההשפעה ההרסנית העלולה להיגרם לחקלאות, במידה ותאושר ה’רפורמה’ בחקלאות בחוק ההסדרים כפי שהיא.

ראשי הרשויות אמרו, כי התל”ג האזורי מתבסס ברובו על ענף החקלאות ובלעדיו אין קיום בצפון. כמו כן הסבירו את ההבדלים העצומים בין התייחסות מדינות אירופה לענף החקלאות, לבין ישראל, כאשר באירופה רמת התמיכה התקציבית לחקלאות וייצור מזון ברמה גבוהה, קיים סבסוד מחיר המים, עלות זולה של כוח אדם לחקלאות וסבסוד מיכון מתקדם. כמו כן, מדינות אירופה מטילות מכסים גבוהים על ייבוא תוצרת טרייה מארצות אחרות, למשל בטורקיה מוטל 50% על ייבוא תוצרת חקלאית, זאת בניגוד להצעת ה’רפורמה’ לחקלאות בישראל, הרוצה לקיים ייבוא לישראל במכסים מופחתים או אפסיים והטלת גזירות נוספות ומחירי מים גבוהים לחקלאות ובכך לגרום לחיסול החקלאות בישראל.

עמוס לוין מהחברה לפיתוח הגליל ויו”ר שולחן התפוח במועצת הצמחים אמר, כי כיום מייצרים חקלאי ישראל מעל 110 טון תפוחים וכי ייבוא התפוחים עומד על 30-40 אלף טון. עוד ציין לוין כי עלות המים לחקלאות עומדת על 40 מיליון שקלים לשנה! מצב שהחקלאים אינם עומדים בו.

ירון בלחסן, מנכ”ל ארגון מגדלי הפירות ציין, כי כעת מאיימים שרי האוצר והחקלאות לייבוא תוספת של 30 אלף טון פירות ו-20 אלף טון ירקות, ללא מכס!! לפני החגים, כאשר בפועל אסמי המזון ובתי הקירור מלאים בתוצרת ישראלית, טרייה ובריאה.

הסיור התקיים בשטחי החקלאות בגולן, כולל חשיפה לשיטת עיצוב חדשה של מטעי התפוח “קיר פירותי”, שיניב יבול גבוה יותר של פרי איכותי ויחסוך בכוח אדם, החסר כיום בענף החקלאות, על ידי שימוש במיכון מתקדם. בסיור בבית האריזה “בראשית”, הציג מנכ”ל ‘בראשית’ אסף קרת בפני סגן השר, מערך מיון פרי משוכלל, בהשקעה של 10 מיליון שקלים.

יאיר גולן לצידו של אסף קרת