זרעים של תקווה בגולן

פרויקט חדשני מחבר את ילדי הגולן מ-20 יישובים לתחום החקלאות

מכון שמיר ושלוחת HTI יציינו השבוע שלושה שבועות למיזם: “זרעים של תקווה”. “זרעים של תקווה” הוא מיזם הצלה לצמחי בר, שנעשה באמצעות מיון והפרדה של זרעים בידי תלמדים ומשפחות. בגולן המיזם מתרכז בשימור צמחי הבר המאפיינים של הנוף הגולני, ומופעל באמצעות החוות החקלאיות חינוכיות. הפעילות החינוכית הייחודית הזו הגיעה

מאז החלה המלחמה אל יותר מ- 20 יישובים בגולן כולו, עוד הרבה פני שמערכת הלמידה ביישובים החלה לפעול. מעבר לעבודה החשובה מאוד שהילדים עשו באמצעות המיון, הייתה זו פעילות חינוכית חווייתית נחוצה בתקופה בה ישנה חשיבות עליונה ללמידה ויציבות.

מיזם “זרעים של תקווה” מתנהל גם במישור הארצי, במסגרת “חידון הבזלת” בו פעילים למעלה מ- 2500 תלמידים ממג’דל שמס ועד לאילת. אלופי הבזלת יוכרזו בתום החידון. השבת צמחי בר לטבע הגולני היא משימה חשובה מבחינה אקולוגית. שיתוף הפעולה בין תלמידי בתי הספר מכל הארץ, מראים את חיזוק הקשר לארץ ולגולן בפרט.