כמות עצומה של פסולת נאספה מנחל סער ויובליו

מבצע חשוב של רשות ניקוז כנרת הביא לתוצאות בשטח. על זאת ועוד, בכתבה זו

למעלה מ-150 טון פסולת בנייה, פסולת גושית ואשפה נאספו עם סיום הקיץ, כחלק מפרויקט מרחבי, בנחל סער ויובליו בצפון הגולן, במקטע העובר בין הכפרים מסעדה, מג’דל שמס ועין קנייא לאורך כ-15 קילומטרים.

הפרויקט בעלות 1.2 מיליון שקלים, התקיים למען שמירה אקולוגית, ויצירת סביבה נקייה במרחב הציבורי והתיירותי באזור. מיזם זה ממומן על ידי המשרד להגנת הסביבה בביצוע רשות ניקוז ונחלים כינרת, ובתמיכתם של המועצות המקומיות בצפון הגולן- מג’דל שמס, עין קנייא ומסעדה.

טרום תחילת העבודות בשטח, ביצעה רשות ניקוז ונחלים כינרת מיפוי נרחב של כלל האזור, לבדיקת אומדנים לחישוב כמויות הפסולת לאורך מרחב נחל סער. לאור הממצאים החלו בביצוע עבודות לפינוי פסולת בניין, פסולת גושית ופסולת שנותרה על ידי מטיילים בשטח, כגון שקיות ניילון, בקבוקים, אריזות, כלים חד-פעמיים ועוד.

נותנים עבודה. עובדי הרשות בשטח (צילום: אור בקרמן)


במבצע הניקיון פעל צוות של 12 עובדים ששהה בשטח מדי יום, ועמל בפעולות הניקיון בסיוע כלים ייעודיים, מחפרון ומיני מחפרון המאפשרים לפנות כמויות גדולות וכבדות של אשפה בצורה יעילה ומהירה. הפסולת שונעה לאתרי הטמנה מאושרים בגוש חלב ובעברון, הנותנים פתרון מוסדר לסילוק וטיפול בפסולות.

צביקה סלוצקי מנכ”ל רשות ניקוז ונחלים כינרת: “עם הצלחת מבצע הניקיון, אנו מפצירים בציבור המטיילים להקפיד על שמירת הניקיון שהושג בשטח, ולהשליך פסולת רק במקומות הייעודיים בלבד, כך שניתן יהיה לשמור על יופיו של הטבע וליהנות מסביבה נקייה ומטופחת, ולהגן על המרקם העדין שבין האדם לטבע”. סלוצקי מוסיף: “שיקום הנחל הינו תהליך מורכב וארוך שאינו מסתכם רק בעבודות הניקיון, אלא דורש בנוסף ייזום פעולות אכיפה והסברה לציבור לשמירה על הנחל וסביבתו לאורך זמן”.

כחלק ממערך החינוך והסברה, מובילה רשות ניקוז ונחלים כינרת את תכנית הדגל שלה ‘שומרי הנחל’, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, במטרה לרתום תלמידים ממוסדות חינוך לטיפוח סביבות הנחלים הנמצאים בקרבת הקהילות שלהם, לרבות נחל סער, תוך הנחלת ידע וערכים להפנמת החשיבות בשמירה על המאזן האקולוגי הרגיש, באמצעות הפעלות, סיורים, הרצאות, מפגשים עם מומחים, חוקרים, פעילים סביבתיים ועוד.

מפל סער בחורף (צילום: אלדד דיניסמן)
תמיד מרהיב. מפל סער (צילום: עומר קורלנדר)