קרית שמונה: מתכוננים בשגרה – מוכנים לחירום

בעיר למודת הניסיון החלה היום השתלמות, שתכליתה מוכנות לעתות חירום

מינהל רווחה ובטחון חברתי בעיריית קריית שמונה קיים היום השתלמות שנתית למכלול אוכלוסיה בחירום שכולל את תאי רווחה, בריאות ופס”ח בשיתוף עם מרכז חוסן גליל מזרחי. ההכשרה, שתמשך יומיים, מתקיימת במרכז משאבים ועוסקת בתחומים הבאים: החיים בצל חירום/משבר מתמשך, התמודדות בחזית החברתית – חיים בחוסר ודאות בין האישי למקצועי, מהי איכות חיים מקצועית המונעת שחיקה.

תכנית לשמירה עצמית וכלים פרקטיים להתמודדות.ההכשרה מועברת על ידי יואב בן בשט, ממרכז משאבים, עו”ס מומחה טראומה, חוסן וחירום. סגן ראש העיר והממונה על הרווחה יהודה חיים ברך על היוזמה למקצע ולהכשיר את העובדים בעבודתם בשע”ח.העירייה מקיימת קשר שוטף עם מרכז חוסן גליל מזרחי להכשרת בעלי תפקידים ומכלולים לחירום ולשמירה על מוכנות והיערכות מיטבית לחירום.דר’ שלומית פחימה מנהלת מכלול אוכלוסייה בחירום ומנהלת הרווחה מודה למרכז משאבים עו”ס יואב בן בשט ולגב’ דליה עמוס מנהלת מרכז חוסן גליל מזרחי על הובלת הכשרות מקצועיות אלו לעובדי הרשות.