יותר נשים מגברים בסגל ההוראה

מספר הנשים בתפקידי הוראה במכללת צפת עולה על מספר הגברים, והמכללה גיבשה תוכנית חומש לקידום וחיזוק ההוגנות המגדרית ומניעת הטרדות מיניות

מתוך רצון לחזק את ההוגנות המגדרית ובד בבד עם פעולות נוספות שהנהלת המכללה האקדמית צפת מוציאה אל הפועל בתקופה האחרונה, פרסמה המכללה בימים האחרונים, מיוזמתה, תכנית חומש מקיפה, שעיקרה: קידום נשים בסגל המנהלי והאקדמי לעמדות בכירות במכללה.

הדבר בא בנוסף לצירופן לאחרונה של שתי נשים להנהלת המכללה, מינויה בחודש האחרון של פרופ’ אסתר הרצוג כיועצת נשיא המכללה לקידום הוגנות מגדרית במכללה, והתקדמות הולכת וגוברת של נשים במדרג הדרגות האקדמיות הבכירות בסגל האקדמי של המכללה.

פרופ’ אסתר הרצוג, צילום: יוני לובלינר

מסיכום נתוני שנת הלימודים האחרונה, תש”פ, עולה כי חלקן של הנשים בקרב אוכלוסיית המרצים (בדרגת מרצה ומרצה בכיר) עולה על שיעור הגברים: מתוך 30 מרצים בכירים – 17 הן מרצות, ומתוך 30 המרצים בדרגת מרצה – 16 הן מרצות.

עוד עולה מסיכום נתוני שנת הלימודים האחרונה, כי גם בראשות החוגים, התמונה המגדרית מאוזנת: 5 מתוך 11 ראשי החוגים ובתי הספר במכללה האקדמית צפת הן נשים. בראשות רשות המחקר עומדת אישה, ד”ר הדר נוימן, המשמשת גם כחברת הנהלת המכללה, ובראשות הספרייה עומדת מנהלת, הגב’ אלונה קביסה, כאשר צוותה מורכב כולו מנשים.

בתחום מניעת ההטרדות המיניות פועלות שלוש ממונות שונות על הטרדה מינית: עוה”ד ד”ר פנינה ליפשיץ אבירם, הממונה על מניעת הטרדה מינית בקרב הסגל האקדמי, הגב’ ברכה חגי, הממונה על מניעת הטרדה מינית בקרב הסגל המנהלי והגב’ שירה ינאי, הממונה על הנושא בקרב הסטודנטיות והסטודנטים. השלוש פועלות בהתנדבות על מנת להטמיע את המודעות לנושא, באמצעות הפצת ניירות עמדה, הנחיות ואגרות לסטודנטים ובקיום הרצאות לסגל המנהלי.

צילום אילוסטרציה

בימים האחרונים, אף פותחה לומדה מיוחדת בנושא מניעת הטרדה מינית, שתחייב את הסגל האקדמי והמנהלי ואת הסטודנטים והסטודנטיות להתנסות בה ולהצהיר על הכרתה, במסגרת הכניסה לאזור האישי במערכות הממוחשבות של המכללה.

מעיון בתכנית החומש החדשה להוגנות מגדרית, שהכינה הפרופ’ הרצוג, חברת הסגל הבכיר בחוג למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית צפת, במרבית החוגים נלמד לכל הפחות קורס אחד, המתייחס לנושאים מגדריים.

מבין החוגים: החוג לעבודה סוציאלית, החוג לרפואת חירום, החוג לספרות, אומנות ומוסיקה, החוג ללימודים רב תחומיים, בית הספר למשפטים, החוג ללימודי מדעי המעבדה הרפואית והחוג למדעי ההתנהגות.

עוד עולה מן התכנית, כי בשלוש השנים האחרונות התקיימו מדי שנה כנסים שעסקו בסוגיות מגדריות, במסגרת החוג למדעי ההתנהגות.

פרופ’ הרצוג קובעת במסמך מטעמה שורה של יעדים והמלצות כחלק מן מהמהלך הכולל להמשך קידום נוסף של נשים במסגרת המכללה, ובהם, בין היתר: קידום מרצות חוקרות לדרגות אקדמיות גבוהות יותר, קידום מרצות לדרגת מרצה בכירה, וקידום מרצות בכירות לדרגת פרופסור חבר.

המסמך מדבר גם על הגדלת השילוב של נשים בוועדות ובגופים הקובעים במכללה, בוועדת המינויים המוסדית ובוועד המנהל,   המכללתית, והגדלה נוספת של מספר הנשים בתפקידי ניהול בתחום המנהל.