חצור: בקרוב כביש גישה חדש ליישוב

בעלות של 6 מיליון שקל – ואחרי שיצא למכרז: כביש “כרמים” בדרך להקמה

בעלות של כ-6 מיליון שקלים שאושרו על-ידי המועצה, כביש גישה חדש לחצור, מכיוון צומת מחניים ועד השכונות החדשות ביישוב צפוי להיות מוקם בקרוב. כביש “כרמים” החדש ייצא למכרז ואחרי שיוסדר לו תכנון מפורט – ייבחר הקבלן לביצוע.

בשנים האחרונות סובלת חצור הגלילית מעומסי תנועה רבים. בשל צמיחת הישוב, הבנייה המאסיבית והביקושים הגבוהים, כמו גם קצב הגידול הטבעי ביישוב וקליטת משפחות חדשות. הכביש החדש יפתור את הבעיה ביישוב שמונה כבר 11 אלף תושבים וצפוי להפוך בקרוב לעיר.

יש לציין כי הכביש החדש כבר אושר בוועדה, נרשם בתב”ע ויאפשר כניסה נוספת לחצור משכונת הכרמים. כמו כן, תהיה בחצור יציאה נוספת לכיוון אזור התעשייה ומחניים. לכן, חיבור של הכביש מצומת מחניים ועד לכניסה לחצור יאפשר כניסה ויציאה נוספת מהיישוב, יקטין באופן ניכר את העומסים בכבישים ביישוב וישפר את הנגישות לשכונות החדשות.

משרד השיכון – שעבד בשיתוף פעולה ישיר עם מועצת חצור הגלילית – כאמור, אישר את סלילת הכביש.  לאחר ביצוע תכנון מפורט לכביש החדש לרבות כתבי כמויות, גוייס התקציב ובחודשים הקרובים יצאו בחצור למכרז ביצוע, לפריצת הדרך וסלילת הכביש.

הכביש החדש ייטיב גם עם השכונות הוותיקות שכן הגישה אליהם תהיה קלה יותר מהציר המרכזי הקיים, שעבודות חידושו הושלמו לאחרונה והכביש החדש יוריד את העומסים מציר זה. גם השכונות הוותיקות עוברות התחדשות נרחבות במסגרת פרויקט חיזוק מבנים שכבר מתבצע לצד קידום התחדשות עירונית- תהליך שיביא לשיקום פיזי של השכונות הוותיקות ומשיכה של זוגות צעירים ומשפחות לעיר ויצירת מתחמי עירוב שימושים, שיעלו את איכות חיי התושבים.

מהל משמעותי. שמעון סויסה – ראש מועצת חצור