מה מבשלים במכינה?

יום בישול מהנה עבר על חניכי מכינת “ימין אורד” בחצור. על כך בכתבה הבאה.