מגבונים משומשים מקומם בפח בלבד

תאגיד המים האזורי “פלג הגליל” מסביר מדוע חשוב לזרוק מגבונים משומשים לפח האשפה ולא בשירותים

השלכת מגבונים לחים לאסלה גורמת לסתימות בקווי הולכת שפכים ולנזקים למערכות הביוב במיליוני שקלים מדי שנה. הנזקים נגרמים הן לצנרת הביתית , הן למערכות ההולכה העירוניות והן למערכת הביוב הארצית.

הצטברות של מגבונים במערכות הביוב, בעקבות השלכתם לאסלה , מקצרת את חיי הציוד המכאני בתחנות השאיבה ובמתקנים לטיפול בשפכים ועלולה לגרום להזרמת ביוב לסביבה ולנחלים. ” גם מגבונים לחים שמשווקים כ “נשטפים באסלה או “מתכלים “- נתקעים לאורך מערכת הביוב ויוצרים נזקים כבדים העלולים להסתיים בסתימות והצפות ביוב.

אם לא נמנע את הגעתם למערכת הביוב, הנזקים העתידיים יהיו כבדים. הפתרון הינו בידיכם צרכנים יקרים ,
לפיכך , אין להשליך לאסלה בשירותים מגבונים מכל סוג אלא למתקן/דלי האשפה”. סייעו בקיום ההנחיות לעיל יסייע בידיכם לשמור ולקבל סביבה נקיה וללא סתימות מיותרות במערכת ההולכה והטיפול בשפכים.