חצור משנה פניה

כביש גישה חדש, מדרכות חדשות, שביל הליכה חדיש, באלה ועוד התחדש היישוב