תלמידי “הר וגיא” מארחים באהבה

משלחת קנדית הגיעה לאירוח בגליל במסגרת חילופי משלחות

בשבוע שעבר הגיעה לבית הספר ‘הר וגיא’ משלחת של 38 תלמידים ושישה אנשי צוות מבית הספר “קינג דיויד” בוונקובר, קנדה. בימי הביקור הקדישו התלמידים המארחים מהר וגיא ותלמידי “קינג דיויד” זמן ללמידה משותפת, בילוי ויצירת חווית “אירוח משפחתי-ישראלי” בבתי המארחים. יצוין כי בית הספר “הר וגיא” מקיים מזה מספר שנים קשר משמעותי עם יהדות קנדה המתאפיין בחילופי משלחות, בלמידה משותפת, בפעילויות משותפות ובטיולים ואירוח בבתי התלמידים. 

רוית רוזנטל-פלד, מנהלת בי”ס “הר וגיא”: “הר וגיא מייחס חשיבות רבה לקשר של הנוער שלנו עם יהדות התפוצות ומשקיע מחשבה רבה, זמן ותכנון לביסוסו של קשר משמעותי וארוך טווח, אשר יחזק את הזיקה בינינו לבין יהדות העולם. אנו מאמינים כי קשר זה מסייע בידי התלמידים לחזק את אהבתם לארץ ומעורר למידה דרך חוויה באשר לתרבות היהודית, זהותנו כיהודים וישראלים וכיצד יוצרים המשכיות ומעצבים זיכרון קולקטיבי משותף. מפגש זה יוצר מסד לימודי, חינוכי וערכי בקרב התלמידים השותפים למשלחת”.