המסר של ג’ולאן

ג’ולאן איברהים, מנכ”ל מכללת MBC, מבקש מראשי הרשויות שיתוף פעולה, שיסייע למקורות תעסוקה רבים.