משלחת ממו”פ הבקעה התארחה במו”פ צפון

אנשי המחקר והפיתוח של הבקעה הגיעו לסיור התרשמות במו”פ צפון.

צוות מו”פ צפון-מיגל אירח את צוות מו”פ הבקעה שנפתח בסיור מקצועי בחוות המטעים המחקרית, בהובלת חיה רק יהלום – מנהלת מו”פ צפון.

צוות מו”פ הבקעה התרשם מהמחקרים בחלקות המודל לגידול פרי הדר ועיצוב מטעי שקד, במטרה להכניס לשימוש במטעי השקד שהתרחבו בעמק החולה בשנים האחרונות, מיכון מתקדם בעיקר בעונת הקטיף, עקב חוסר בכוח אדם להכנסת חדשנות לענף חקלאות ובמטרה להגיע ליבול משובח ורב יותר. החלקה מורכבת מזנים שונים, מרווחי שתילה שונים ועיצובים שונים.

כמו כן, נערך סיור בשטחי האבוקדו בחווה, שם מתקיים מחקר לעמידות האבוקדו בפני מפגעי אקלים, במיוחד קרה. המשך הסיור נערך בהובלת ד”ר מרי דפני-ילין בכרם הניסיוני ליין, הראשון שניטע בעמק החולה, בעל גפנים עמידים למחלות. המטרה כי יהיה זה כרם כמותי לטובת יקבים בישראל שכבר רכשו את היבול הצפוי. בהמשך נערך סיור בחוות מתתיהו, חוות מחקר נוספת בה פועל מו”פ צפון, בסמוך לקיבוץ ברעם, בהובלת יובל עוגני מנהל החווה מהחברה לחקלאות גליל עליון, ד”ר עומר קראיין וד”ר מיכל אקרמן חוקרים במו”פ צפון-מיגל, במחקר ה”קיר הפירותי” במטעי התפוח, אפרסק ונקטרינה. בנוסף, נערך דיון בעתיד החקלאות, עתיד המחקרים ונסקרו אפשרויות לשיתוף פעולה בין המו”פים.