הקמת קרית הספורט והבריאות בקרית שמונה ובגליל

פרויקט שמפורסם לראשונה בפומבי וכעבור שנה ממותו של יענקלה גלי ז”ל, מקיבוץ מעיין ברוך, אשר היה שותף מרכזי יחד עם חמישה שותפים נוספים, פרופסור גרשון טננבאום, מייקל אטינסון, אלדד שוהם, אבי מדינה וגרשון פרינץ וכל זאת, בהתנדבות למען הקהילה.

מועצה מובילה בייצוג נשי

במועצה המקומית קצרין יש ייצוג שוויוני לנשים בתפקידי ניהול בכירים, וכן במליאת המועצה. נשים גם מהוות רוב גדול בכלל עובדי המועצה