דרייב אין ירקות בחווה החקלאית

מבצע מכירת ירקות מהחווה החקלאית בקריית שמונה בשיטת ה”דרייב אין” זכה להצלחה. במבצע שנמשך יומיים נמכרה תנובת השדה מהגידולים האורגנים של החווה החקלאית לתושבים.