עמותת הספורט – לוח הסעות כדורסל

יום ראשון

יעודכן בהקדם

יום שני

יעודכן בהקדם

יום שלישי

הסעות כדורסל יום שלישי 07/12/21
    
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעים
15:30המתמידפיסנבו
15:35דוברובהניקיטה
15:45הר וגיאהראל , גיא , פלג
    
לא לצאת מהר וגיא ועמק החולה לפני 15:45 הילדים לומדים
    
שעת
נסיעה
ממקוםלמקום
18:00עמירפיס
    
    
שעת
נסיעה
ממקוםלמקום
18:20פיסדפנה , ק”ש , כפר גלעדי , רמות נפתלי
18:20פיסשדה אליעזר , חולתה ראש פינה , כפר הנשיא , עמיעד

יום רביעי

ההסעות יעודכנו אחרי חופשת החנוכה

יום חמישי

ההסעות יעודכנו אחרי חופשת החנוכה