עמותת הספורט – לוח הסעות כדורסל משחקי חוץ

משחקי חוץ כדורסל

הסעות משחקים כדורסל 
    
יום שלישי 10/05/2022
    
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעים
16:15פיסנצרתסגל ו
עמר סת”מ 050-398-6703
    
יום רביעי 11/05/2022
    
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעים
17:15פיסחדרהנערים משה
משה רחמים 050-768-6234
    
    
יום חמישי 12/05/2022
    
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעים
15:30פיסכפר ורדיםילדים רון
רון סבג 050-776-0759