עמותת הספורט – לוח הסעות כדורסל משחקי חוץ

משחקי חוץ כדורסל

הסעות משחקים כדורסל 
     
יום ראשון 27/11
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעיםרכב
15:45פיסנצרתנערים דרור16
דרור שאודר 050-551-0038 
     
יום שני 28/11
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעיםרכב
15:00פיסמושב ברקנערים ליאור16
ליאור קרת- 052-3585343 
     
יום שני 28/11
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעיםרכב
18:10הר וגיאניר דודנוער עידן16
עידן ביר 050-295-6354 
     
יום חמישי 01/12
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעיםרכב
15:30אולם דנציגרבני יהודהילדים ק”ש19
דרור שאודר 050-551-0038 
     
יום חמישי 01/12
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעיםרכב
16:20צומת יסוד המעלהבית ירחילדים אופיר16
אופיר בלחנס- 052-875-3275 

 

 

הסעות משחקים כדורסל 04-10/12/22
     
יום ראשון 04/12/22
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעיםרכב
16:00דנציגרביכורהנערים כפיר19
כפיר לופו 054-802-9788 
     
יום ראשון 04/12/22
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעיםרכב
15:30פיסבית ירחנערים טל19
טל עטיה 052-322-3227 
     
יום שני 05/12/22
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעיםרכב
17:15פיסכפר תבורילדים נטע16
נטע בשן 054-300-1767 
     
יום שני 05/12/22
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעיםרכב
18:15הר וגיאגשר הזיונוער עידן16
עידן ביר 050-295-6354 
     
יום שלישי 06/12/22
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעיםרכב
16:00פיסבני יהודהסגל ו’ 16
אבישי גורדון 054-666-4945 
     
יום רביעי 07/12/22
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעיםרכב
15:45הר וגיאנחףילדות מיכל19
מיכל אהרון 052-298-4616 
     
יום רביעי 07/12/22
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעיםרכב
16:45פיסכפר ורדיםנערים א’ משה16
משה רחמים 050-768-6234 
     
יום חמישי 08/12/22
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעיםרכב
17:00נאות מרדכיגבעילדים שני16
שני גלזר 050-301-2806 
     
יום חמישי 08/12/22
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעיםרכב
15:15אולם יסוד המעלהמשגבילדים נטלי16
נטלי שדה- 054-499-9992 
     
יום חמישי 08/12/22
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעיםרכב
17:00פיסיסוד המעלהילדים שי16
שי קדוש- 052-520-9053