עמותת הספורט – לוח הסעות כדורסל משחקי חוץ

משחקי חוץ כדורסל

הסעות משחקים כדורסל 
    
    
יום ראשון  05/12/2021
    
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעים
16:15פיסעפולהנערים דרור
דרור שאודר 050-551-0038
    
יום שני 06/12/2021
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעים
17:45דפנהצמחנוער כפיר
כפיר לופו 054-802-9788
    
    
יום שלישי 07/12/21
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעים
15:45הר וגיאנחףנערות
מיכל אהרון 052-298-4616
    
    
יום רביעי 08/12/21
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעים
15:15פיסחדרהנוער על
טל כהן 052-688-7995
    
    
יום חמישי 09/12/21
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעים
15:45פיסמשגבילדים לאומית
רון סבג 050-776-0759
    
    
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעים
16:00פיסמעלה גלבועילדים אבישי
אבישי גורדון 054-666-4945
    
    
שעת
נסיעה
ממקוםלמקוםשמות הנוסעים
17:00פיסחספיןילדים טל
טל עטיה 052-322-3227