צו 8 לחקלאות

ב’אבוקדו גל’ מעודדים מההיענות המרשימה של מתנדבים ומתנדבות לקטוף אבוקדו ברחבי הגליל העליון