תנופת בניה בחצור

פרויקט “נאות חצור” קרוב לסיום וראש המועצה, שמעון סויסה, בהחלט שבע רצון.