מרחבי העולם לפלג הגליל

סבב נוסף של ביקור משלחת מיוחדת ממספר מדינות מאפריקה ואיטליה , הגיע לביקור עבודה והשתלמות בתאגיד המים פלג הגליל על מנת ללמוד ולהגביר את שיתוף הפעולה בהתמודדות עם אתגרי המים.