ארגון החלוץ מגיע למרום הגליל

הארגון הספורטיבי-חברתי יגיע לנקודה ה-61 שלו בארץ. הפעילות תבוצע במגרשי השחב”ק המרובים ביישובי מרום הגליל ישמשו לקיום פעילות קט רגל