“פלג הגליל” נערך לקראת החורף

מנכ”ל התאגיד, אינג’ עלי אבוריש: “יש לפעול ע”פ כללי הנחיות הבטיחות”.

תאגיד “פלג הגליל” מקיים כמדי שנה עם בואו של החורף כנס עם כלל עובדי התאגיד והקבלנים השונים. צביקה בינדר רע”ן ביטחון מים לוגיסטיקה חרום ותפעול בתאגיד שפרש לגמלאות, השתתף בתדריך האחרון שלו מסר דיווח על הערכות הכוללת.

מפגש זה נועד להבטיח בכל עת לאספקה רציפה של מים לכלל הצרכניים ריענון ההנחיות והעלאת המודעות של כל הגורמים הרלוונטיים, פינוי שפכים , מאפיינים ושיבושים צפויים באירועי קיצון: הפסקות חשמל לפרקי זמן קצרים וארוכים, צירים חסומים עקב הצפות , שלגים, עומסי תנועה, עובדים שלא יתייצבו עקב קושי הגעה לעבודה, ניתוק ישובים, קפיאת מים,פיצוצי מים בצנרת ,מדי מים, קולטים ועוד.

עוד נמסר כי הדגשים שניתנו למשתתפי הכנס על ידי מנכ”ל התאגיד , אינג’ עלי אבוריש, “יש להימנע מפעולות שיש בהם סכנה בטיחותית לרבות נסיעה על כבישים קפואים. איסור פעילות שיש בהן סיכוי לפגיעה בחיי העובדים, שמירה על מפלסים גבוהים בבריכות האיגום בתאום מול מקורות, בדיקת המכסים של שוחות ביוב, במידה וחסר יש להשלים, רכזי האזור יהיו בקשר מול הרשויות במידה ויצטרכו סיוע, בורות שנפערים בסמוך לשוחות ביוב יש לוודא ריפודם במיידי, על כולם יש לנהוג עפ”י כללי הבטיחות של נהיגת חורף : בדיקת חורף לכלי הרכב , שמירת מרחק, להימנע מבלימה פתע ,נהיגה סבירה המותאמת לדרך ולמז”א, הדלקת אורות. כמתחייב מ- 1.11.2022”.

המנכ”ל אבוריש והוסיף : “כלל חשוב בבטיחות הוא שבמידה ויש ספק אזי אין ספק, יש לפעול אך ורק עפ”י כללי הנחיות הבטיחות, אין מקום להמלצות ולנסות פתרונות יצירתיים שלא נבדקו קודם. לפני שיוצאים ליום עבודה ובטח בחורף לחשוב טוב על המשפחה ועל התוצאות חס וחלילה אם תהיה תאונה – כך אני מבקש מהעובדים ומהקבלנים. בהצלחה לכולנו בפעילות מבורכת זו”.

תיעוד מהכינוס (צילום: אבן צור תקשורת)