משרד הבריאות: שוב זיהום בנחלי הצפון

מקורות מים בגליל ובגולן “מככבים” ברשימה

בבדיקות לחיידקים בדיגומים מ-18 ו-19 באוקטובר 2022 נמצאו בכמה נחלים בצפון תוצאות החורגות מהמלצות משרד הבריאות (400 קולי צואתי ב-100 מ”ל) ומעידות על הימצאות זיהום במים. 

התוצאות שהתקבלו:

 • שניר (חצבאני) – גשר רומי: 900; מורד תחנה הידרואלקטרית: 1,340; שפך לירדן: 3,000.
 • ירדן – גשר יוסף: 2,000; גשר החמישה: 1,000; גשר להבות הבשן: 2,100; ירדן מצד עתרת:  1,200; גשר הדודות: 920; גשר חורי: 630; גשר אריק: 1,200.
 • אל על: 1,020
 • זאכי: 730
 • ג’ילבון – מפל דבורה: 730.
 • בריכת המשושים: 700
 • מג’רסה: 800
 • צלמון – טחנת הקמח: 900; בריכת החרוב: 900
 • געתון: חניון החורבה 630
נחל אלעל (צילום: שמעון בוטל)

לנוכח תוצאות אלו, הכניסה לנחלים האלה עלולה להיות מסוכנת עד שתוצאות הדיגום שיתקבלו יהיו תקינות ויציבות:

 • שניר (חצבאני) – מכניסת הנחל מלבנון (גשר רומי) עד השפך לירדן
 • ירדן – מגשר יוסף עד גשר אריק כולל (שפך לכינרת)
 • אל על
 • זאכי
 • ג’ילבון – מפל דבורה
 • בריכת המשושים
 • מג’רסה
 • צלמון
 • געתון – חניון החורבה

המשרד להגנת הסביבה לא מצא מקור זיהום ידוע בנחלים. 

הדיגום מתבצע מדגמית אחת לשבועיים באמצעות פקחי רשות הטבע והגנים, בנקודות דיגום קבועות בנחלי הצפון (גליל עליון, גולן ובגליל המערבי). הנקודות מייצגות מפל, בריכה או מקטע בנחל. 

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה ממשיכים בדיגום ובמעקב ויעדכנו לפי הצורך.

נחל החצבני (צילום: שאדי בדארנה)