האפריקאים לומדים מ”פלג הגליל”

מה למדו חברי משלחת אפריקאים מעובדי תאגיד “פלג הגליל? הפרטים בכתבה הבאה.

משלחת מיוחדת של אנשי ביטחון מאפריקה , הגיעה לביקור עבודה והשתלמות בתאגיד המים פלג הגליל על מנת ללמוד ולהגביר את שיתוף הפעולה בהתמודדות עם אתגרי המים. תאגיד פלג הגליל השתתף בהעברת ידע בתחום ביטחון המים וכן מהניסיון המעשי שצבר. מנהל ביטחון מים וחירום בתאגיד פלג הגליל , צביקה בינדר ערך סיור מקצועי במחסני החירום של התאגיד בפארק צח”ר והעביר סקירה על הערכות התאגיד החירום.

מנכ”ל תאגיד המים פלג הגליל, אינג’ עלי אבוריש : ” ההגעה של משלחת כזו ללמוד מהניסיון שלנו מעידה על האמון הרב בניהול משק המים והביוב במדינה ובכלל ובתאגיד אזורי פריפריאלי, פלג הגליל בפרט. שיתוף בידע וניסיון שצברנו בתחום ביטחון מים הופעלה במצבי חירום ובפרט נוכח ניסיונו המעשי של התאגיד בניהול משבר הסולר משנת 2010, יכול לתרום בהגברת המוכנות של גופים המוערכים ועוסקים באספקת מים בעיתות חירום ברחבי העולם”.

חברי המשלחת האפריקאית בהשתלמות ב”פלג הגליל” (צילום: יורם אבן צור)