מלגות הצטיינות לסטודנטים לתואר שני מהגליל והגולן

הקרן ע”ש דני ברונר ז”ל העניקה מלגות הצטיינות לסטודנטים העוסקים בחקר ענף המטעים

קרן המלגות ע”ש דני ברונר ז”ל העניקה זו השנה הארבע-עשרה, מלגות לסטודנטים מצטיינים לתואר שני, העוסקים בחקר ענף המטעים, בטקס חגיגי שהתקיים במועצת הצמחים.
הקרן נוסדה על ידי משפחת ברונר מקיבוץ כברי, בסיוע תרומות מגופים חקלאיים: ארגון מגדלי הפירות בישראל, ענף הפירות במועצת הצמחים, בית האריזה ‘פרי מטולה’, קיבוץ כברי ומילופרי.

בין מקבלי המלגות השנה, בלטו סטודנטים מצטיינים מהגליל העליון והגולן, הלומדים במכללה האקדמית תל-חי:

רון בר, מקריית שמונה, מבצע מחקר לבחינת השפעתן של כנות שונות על העמידות לעקות א-ביוטיות באבוקדו מהזן האס, במטרה למצוא את הכנה העמידה ביותר לאירועי מזג אוויר קיצון של חום או קור, כמו קרה או שרב. לאחר מציאת הכנה הנבחרת ייבחן המנגנון אשר הביא לעמידותה על פני כנות אחרות, בין אם מדובר באנטיאוקסידנטים ובין אם מדובר ביצר או חוסר של גנים.

רון בר


גד אשרוביץ, מקיבוץ צבעון, מבצע מחקר לבחינת יחסי הגומלין בין פרוקי הרגליים לפטריית הכמהה הקיצית במטעי כמהין של פקאן ואלון. פטריות הכמהין נמצאות בקשרי גומלין עם שורשי עצים, ובארץ נעשים בשנים האחרונות ניסיונות גידול באופן מסחרי, בעיקר עם מטעי אלון. לאור ניסיונות מוצלחים ומחקר, נבחנת אפשרות נוספת של גידול עצי פקאן מאוחלים בכמהה קיצית, במערכת דו-גידול להגדלת הפוטנציאל הכלכלי.

גדי אשרוביץ’יוחנן מרצבך, מרמת טראמפ, מבצע מחקר לבחינת השפעת ממשק ההזנה החנקנית על צריכת המים במנגו מזן ‘שלי’ בקרקע בזלתית, והגדרת תצרוכת יסודות המזון והמים, על ידי העץ לאורך העונה ואת התנאים המיטביים בבית השורשים, שיאפשרו קליטת מים ויסודות מזון על ידי הצמח בקצב הנדרש בשלבי הגידול השונים. מניפולציה של מצב החנקן בעץ, עשויה לספק כלי שימושי לבחינת ההשפעה של עומס פירות, צימוח וגטטיבי והפוטוסינתזה על צריכת המים.

יוחנן מרצבךירון בלחסן מנכ”ל ארגון מגדלי הפירות, אמר בטקס: “ההשכלה הגבוהה היא המפתח לחברה יצרנית ומתקדמת. אנחנו מאמינים כי מאחורי המלגה עומדים ערכי התפתחות, התמקצעות ועידוד למצוינות, אשר יתרמו לקידום החקלאות הישראלית בכלל וענף הפירות בפרט. אני מאחל לסטודנטים הצלחה רבה בלימודים”.

בטקס השתתפו: נציגי המשפחה גל ועמית ברונר (בנו וכלתו של דני ברונר ז”ל), צבי אלון, מנכ”ל מועצת הצמחים, ירון בלחסן, מנכ”ל ארגון מגדלי הפירות בישראל, רני בר-נס, יו”ר ענף הפירות במועצת הצמחים, משה ברוקנטל, מנהל ענף הפירות במועצת הצמחים, ברכה גל, מנהלת אגף א’ ענפי שירות במשרד החקלאות, וחברי ענף הפירות במועצת הצמחים.

המלגות בהיקף של 39 אלף שקלים, הוענקו לסטודנטים מצטיינים לתואר שני בשנת הלימודים תשפ”ג, העוסקים במחקר בתחומי הגנת הצומח במטעים, קרקע ומים, טיפול בפרי לאחר קטיף ואחסון פירות, פיזיולוגיה של הצמח ופיתוח זנים והשבחה.

דני ברונר היה בן קיבוץ כברי שבגליל המערבי שם התגורר והקים את משפחתו. במהלך חייו כיהן במגוון תפקידים ציבוריים בקיבוץ ומחוצה לו, הכוללים בין היתר ניהול ושיווק ענף הבננות בגליל המערבי, מנכ”ל ארגון מגדלי בננות, חשב ומנכ”ל במועצת הפירות, וניהול בית האריזה פרי מטולה. את תפקידיו מילא באופן מקצועי ויעיל והיה מוערך על ידי עמיתיו הרבים. דני ברונר היה מלח הארץ, ותרם תרומה משמעותית ביותר למדינה במסגרת שירותו בצה”ל כלוחם ומפקד בסיירת מטכ”ל.

דני ברונר ז”ל