ליצ’י להמונים

על אף הירידה ביבול הליצ’י, בבית האריזה ‘אבוקדו גל’ עובדים במרץ במיון הליצי’.