הקשר הסינגפורי

מכון מיג”ל יקיים שיתופי פעולה בתחומי הפודטק והאגריטק עם מוסדות סינגפורים.