משלחת מגאנה התארחה במו”פ צפון

משלחת של אנשי חקלאות מהמדינה האפריקאית התרשמה מקרוב מהפיתוחים של מו”פ צפון.

מכון המחקר מיגל ומו”פ צפון קיימו סיור מקצועי בגליל העליון למשלחת מנהלי חברות חקלאיות מגאנה המבקרים בארץ ביוזמת מכון היצוא הישראלי, במטרה להיחשף לידע והטכנולוגיה הישראליים בתחום החקלאות וליצור שיתופי פעולה בינלאומיים עם מכוני מחקר וחברות מהתעשייה.

כחלק מהסיור, ביקרו חברי המשלחת בחוות המטעים של מו”פ צפון, בה הציג מנהל החווה אריק בן מאיר, את שיתופי הפעולה הייחודיים בין חוקרים, מדריכים וחקלאים ואת מגוון המחקרים היישומיים הנערכים לשיפור איכות הפרי והתפוקה. כמו כן נערך ביקור ב’מרכז לחדשנות פוסט הארבסט’ במכון המחקר מיגל, בו הציג החוקר ד”ר דני גמרסני את פעילות המרכז לפיתוח פרוטוקולים לשימור חיי המדף וצמצום הפחת של מגוון פירות, הכוללים טיפולים משלב המטע ועד שלב האחסון בקירור מבוקר לאחר הקטיף. בנוסף נערך סיור בבית האריזה לפירות וירקות ‘הר קור’ במרכז כ”ח, הפועל בשיתוף פעולה עם מכון המחקר מיגל.

חי עבאדי, מהמחלקה לפיתוח עסקי במכון המחקר מיגל ויוזם הסיור, אומר: “אנו רואים חשיבות רבה באירוח משלחות חקלאיות מהעולם כחלק ממימוש החזון של מכון המחקר מיגל, להירתם למאמץ הבינלאומי לפיתוח ושדרוג התעשיות החקלאיות, במדינות מתפתחות בפרט, להגברת הביטחון התזונתי של אוכלוסיות העולם, בצל העלייה העקבית בביקוש למזון וההתמעטות במשאבי הטבע וזאת, באמצעות חשיפת המשלחות לידע המחקרי והיישומי של המכון, קיום שיתופי פעולה ומתן ליווי מקצועי להטמעת מחקרים וטכנולוגיות במדינות שונות, תוך התאמתה לתנאי המקום”.