אתר תאנים על הפרק

ראשי רשויות מאשכול גליל מזרחי והשרה זנדברג פועלים למציאת פתרונות לנעשה באתר תאנים.