עיקרי דו”ח מבקר המדינה בתחום התיירות

דו”ח מבקר המדינה התפרסם. זרקור על תחום התיירות, בכתבה הבאה.

בינואר 2017 התקבלה החלטת הממשלה 2262, “פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה”, שבה הממשלה החליטה להפעיל תוכנית רב-שנתית לפיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה.

בתוכנית שמונה פרקים: כללי, פיתוח כלכלי, חינוך והשכלה גבוהה, פיתוח תשתיות תחבורה והגדלת הנגישות התחבורתית, מתן שירותים חברתיים וציבוריים, חיזוק השלטון המקומי, גיבוש צעדים אסטרטגיים לפיתוח כלכלי בטווח הבינוני ופיתוח כללי של העיר חיפה. היקף התוכנית עמד על כ-19.3 מיליארד ש”ח – מתוכם 17.3 מיליארד ש”ח הוקצו למחוז הצפון המשתרע מרמת הגולן והגליל העליון בצפון ועד בקעת בית שאן ורמות מנשה בדרום.

חצור הגלילית ממעוף הציפור (צילום: דוברות המועצה)משרד מבקר המדינה בדק את תהליך קבלת החלטת הממשלה 2262 ואת יישומה בתחומי הכלכלה, התיירות, האנרגיה, החינוך, הבריאות והתחבורה. הביקורת נעשתה ברשות לפיתוח הגליל, במשרד הכלכלה והתעשייה, במשרדי האוצר, התיירות, הבריאות והאנרגיה, במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בקרן הקיימת לישראל, בחברת נתיבי ישראל ובמשרד הביטחון.במהלך השבוע התפרסם דו”ח מבקר המדינה על תחומים שונים בצפון הארץ. על מנת לא להלאות אתכם בדו”ח ארוך, מצאנו לנכון לפרוט את הדו”ח לסדרת כתבות ע”פ תחומים שונים. בכתבה זו הבאנו את הנקודות הנוגעות לתחום התיירות.

במהלך השבוע התפרסם דו”ח מבקר המדינה על תחומים שונים בצפון הארץ. על מנת לא להלאות אתכם בדו”ח ארוך, מצאנו לנכון לפרוט את הדו”ח לסדרת כתבות ע”פ תחומים שונים. בכתבה זו הבאנו את הנקודות הנוגעות לתחום התיירות.

הקצאת תקציב לפיתוח תשתיות ציבוריות – התקציב לפיתוח תשתיות ציבוריות במחוז הצפון בהחלטת הממשלה בסך 50 מיליון ש”ח, נקבע בהתאם להערכה של משרד התיירות בהתאם לניצול התקציב בשנים קודמות ולא שיקף העדפה של מחוז הצפון. התוכנית הרב-שנתית לא שיקפה העדפה כלשהי בשנים 2017 ו-2018 למחוז הצפון והתקציב היה נמוך מהסיוע שהועבר בפועל בכל אחת מהשנים 2015 ו-2016 (57 מיליון ש”ח ו-65 מיליון ש”ח, בהתאמה). כמו כן, עלה כי בשנים 2017 – 2018 היו סך הסיוע לפיתוח תשתיות תיירות ציבוריות בצפון (56 ו-20 מיליון ש”ח) ושיעורי הסיוע ביחס לכל הארץ (26% ו-8%) נמוכים וכי בשנת 2019 שאליה לא התייחסה החלטת הממשלה 2262 גדל היקף הסיוע למחוז הצפון ושיעורו לעומת המחוזות האחרים. עלה כי החלטת הממשלה 2622 לשנים 2017 ו-2018 לא הגדילה את הסיוע למחוז הצפון.

מחייכים, למרות הכל. תיירים בעיר צפת (צילום: דוברות עיריית צפת)מדיניות משרד התיירות לפיתוח תשתיות בצפון – בנוהל פיתוח תשתיות תיירותיות ציבוריות של משרד התיירות (נספח א’ לנוהל) אין איזכור בשנים 2017 ו-2018 לקידום התיירות במחוז צפון ועלה כי מדיניות משרד התיירות בשנים 2017 ו-2018 כיוונה לקידום התיירות במחוז הדרום, ולא כללה את קידום מחוז הצפון.

שיתוף ציבור – במפגש שנערך במסגרת תהליך שיתוף הציבור, עם בעלי תפקידים מהמגזר הפרטי והציבורי באזור הצפון, הועלו החסמים המרכזיים הבאים – היעדר מנהיגות תיירותית במחוז הצפון, היעדר טיפול ראוי בתשתיות תיירות, חוסר גדול בהיצע מקומות לינה בערים מרכזיות וחוסר טיפול בנכסים תיירותיים.

סרטון קצר על עיקרי דו”ח מבקר המדינה