הכיתה הירוקה ב”לב העמק”

בית הספר “לב העמק” נבחר להשתתף בפיילוט ה”הכיתה הירוקה” של משרד החינוך.

ביה”ס היסודי “לב העמק” בנאות מרדכי נבחר להשתתף בפיילוט של תכנית “מגן חינוך -כיתה ירוקה” של משרד החינוך. מטרת התוכנית היא גילוי של חולים סמויים, צמצום הבידודים ואפשור למידה פרונטלית בכיתות עם מאומת תוך מניעת תחלואה עודפת משמעותית ביחס למתווה הנוכחי הדורש בידוד. בשבוע שעבר ביקרה שרת החינוך, ד”ר יפעת שאשא-ביטון, במוסדות חינוך בגליל העליון ובמסגרת ביקורה ביקש ממנה ראש מועצה אזורית הגליל העליון, גיורא זלץ, לקחת חלק בפיילוט. השרה נענתה לבקשתו וכך נכנס “לב העמק” לתוכנית.

עקרונות התוכנית:

  • מחלימים ומחוסנים לא נדרשים להיבדק במסגרת הכיתה הירוקה.
  • כל המתווים כוללים ביצוע בדיקת אנטיגן בבית התלמיד ממועד החשיפה עד לסיום המתווה ודיווח הורה בפורטל הורים.
  • כל מתווה כולל PCR בהתחלה, PCR  ביום השביעי לחשיפה הראשונה ו-PCR בסיום המתווה (למעט כיתה ירוקה המתבססת על ‘מגן חינוך’, בה תתבצענה בדיקות ה-PCR תמיד אך לפי הלו”ז הבית ספרי).
  • הפסקת המתווה בכל מקרה בו אותרו ארבעה חיוביים ומעלה ביום אחד (ב-PCR הראשון או באנטיגן בהמשך).
  • אישור השתתפות בכיתה הירוקה מאפשר החרגה של המבודד כך שיוכל ללמוד בבית הספר, לרבות שימוש בהסעה לבית הספר.

חשוב להדגיש כי רק אם רוב של הורי התלמידים בביה”ס יתמכו ויאשרו את השתתפותם, יוכל ביה”ס להשתתף בפיילוט. כמו כן, אף תלמיד לא יצטרף לתוכנית ללא אישור הוריו ולא תעשה בדיקה ללא יידוע ואישור ההורים. מעבר לכך, תלמיד שהוריו בחרו לא להיכנס לתוכנית, יכנס לבידוד (אם חלה ואם נחשף) על פי נהלי הבידוד הקיימים היום.

שמעת קסטוריאנו, מנהלת בי”ס ‘לב העמק’: “זכינו, משרד החינוך בחר בנו לפיילוט כיתות ירוקות – “מגן חינוך”. בהיבט הסיכון הבריאותי, זהו מודל שאושר והומלץ כפיילוט על ידי משרד החינוך. תוצאותיו יהוו המלצה לכניסה של שאר בתי הספר בארץ לפרויקט. הזכות להיות הראשונים ולהשפיע על עתיד חזרתם של הילדים לשגרה שפויה, מהווה גאווה רבה בשבילנו. אני קוראת להורים לקחת את העתיד בידיים ולקיים שנת לימודים כסדרה ועם מינימום בידודים”.

בית הספר “לב העמק”