בריאות: קריסת מערכות – כתבת וידאו מכאן 11

ריאד עלי, כתב כאן 11, בכתבה על המצב המטריד והעגום של שירותי הרפואה בצפון.