צריך לחבר את אזור הגליל המזרחי לרשת המים הארצית

כנס המים השמיני ע”ש איתן גדליזון, של המכללה האקדמית תל-חי ומכון המחקר מיגל, עסק השנה בשינויים במשק המים בצפון לאור שינויי האקלים הצפויים. בכנס נדון מצב המים באזור הגליל המזרחי, והצורך לחבר את האזור לרשת המים הארצית.