העירייה ערבה להמשך הפעלת המתמיד והאולפנית

עיריית קרית שמונה מתכוונת להמשיך להפעיל את בתי הספר התיכוניים של החינוך הממלכתי דתי, כך הובהר בישיבת מועצת העיר השבוע, וזאת בניגוד לכמה פרסומים שהופצו בעיר.

בית הספר המתמיד

במהלך השבוע האחרון הופצו פרסומים על פיהם רשת אורט מתכוונת לסגור את בתי הספר של החינוך הממלכתי דתי בקרית שמונה. זאת לאחר שכמה מורים זומנו לשימוע לקראת אפשרות שהם לא יוכלו להיות מועסקים בשנת הלימודים הבאה.

עובדה זו הכניסה ללחץ גם את המורים וגם את ההורים, זאת מכיוון שבתי הספר התיכוניים של החינוך הממלכתי דתי בקרית שמונה, המתמיד והאולפנית, הם בתי ספר קטנים מאוד, ולכן כדי לאפשר את המשך הפעלתן נדרש תקציב מיוחד.

אופיר יחזקאלי, צילום: עיריית קרית שמונה

שאלת המשך הפעלתם של בתי הספר האלה נדונה גם בישיבת מועצת העיר השבוע. ראש העיר, אביחי שטרן, וסגנו, אופיר יחזקאלי אמרו באופן ברור ביותר שאין שום כוונה לסגור את בתי הספר הללו, ולא תהיה פגיעה בפעילותם.

ראש העיר גם הסביר מדוע זומנו המורים לשימוע. “31 במאי זה המועד האחרון שבו צריך להודיע למורים מה קורה איתם בשנה הבאה. זה לא סוד, כולכם יודעים שאין תקציב מדינה, ולכן משרד החינוך טרם  הודיע מהם התקציבים שהוא מתכנן להעביר לשנה הבאה.

“אלה כספים מיוחדים שבזכותם אנחנו מצליחים לקיים בית ספר עם שישים ומשהו ילדים, כי אתם מבינים שבית ספר עם מספר תלמידים כזה הוא גרעוני. בכל שנה משרד החינוך בדרך כלל כבר יודע בשלב הזה מהם התקציבים שעומדים לרשותו לשנה הבאה. השנה בגלל שאין תקציב מדינה, משרד החינוך לא אמר מה היקף השעות שהוא נותן.

ראש העיר, אביחי שטרן, צילום: עיריית קרית שמונה

“בתי הספר בכל הארץ יישרו קו עם ה- 31 במאי, מסיבה פשוטה שאם הם לא יעשו את השימוע עד לתאריך הזה, הם יהיו מחויבים להעסיק את המורים גם בשנה הבאה. כשיגיעו השעות ממשרד החינוך, תמיד אפשר להוסיף אותן. אם לא יגיעו, הם לא יוכלו לעשות את השימועים לאחר ה- 31 במאי.

“אמרתי, ואני אומר וההתחייבות הזאת מצולמת, הכסף יגיע כמו בכל שנה, ככל שהוא לא יגיע העירייה תהיה ערבה לו ותביא את השעות החסרות, כך שלא יהיה מחסור בשעות בבתי הספר בשנה הבאה. לא תהיה פגיעה, ואין שום כוונה לסגור את בתי הספר”.