הלולים יוצאים אל מחוץ ליישובים

ביישובי מרום הגליל ניכרת לאחרונה התקדמות בתהליך של העברת הלולים, שהיו סמוכים לבתי המגורים אל מתחמי לולים שממוקמים מחוץ לישובים. הוצאת הלולים תורמת למניעת תחלואה של העופות, משפרת את איכות החיים של התושבים, ויכולה לחזק גם את ענף התיירות הכפרית

מתחם לולים חדש במושב דלתון, צילום: מועצה אזורית מרום הגליל

התוכנית להוצאת הלולים והעתקתם על מחוץ ליישובים הכפריים קיימת כבר שנים רבות, אולם יישומה התעכב בגלל מחלוקת על התנאים ועל הסיוע הכספי שמגדלי העופות יקבלו כחלק מהעסקה.

 הרפורמה לא יושמה משום שהעלויות הגבוהות של העתקת הלולים הושתו על המגדלים, והרוב לא מסוגל לעמוד בהן, ומשום שהרפורמה אילצה את המגדלים להיות שותפים בגידול למגדלים אחרים, שלא מרצונם. באמצע היו גם עתירות שונות לבג”צ והרפורמה שהחלה להשתרך, נעצרה.

ראש המועצה האזורית מרום הגליל, עמית סופר, התבטא בנושא לפני שמונה חודשים ואמר: “הדבר החשוב ביותר הוא שכל רפורמה תקודם ותבוצע בהסכמה והדברות עם החקלאים. השיח והשיתוף הוא המפתח להצלחה. אני אומר גם באופן ברור, רפורמה שלא תכלול תקצוב לביצוע השינויים לא תתקדם לביצוע.

ראש המועצה האזורית מרום הגליל, עמית סופר

“חייבים לתקצב את החקלאים כדי שיוכלו ליישם את הרפורמה. אנחנו עדים בתקופה מורכבת זו לחשיבות האדירה, הקיומית, של השמירה על החקלאות המקומית. בימי שגרה יכולים לנופף בטענת השוק הגלובאלי, אבל דווקא עם הקורונה, אנחנו מבינים שזאת עובדה שרירה וקיימת שהחקלאות והתוצרת המקומית היא חומת המגן של החברה הישראלית – ולכן חשוב לשמור על תיכנון הענף, שהוא תנאי מקדים לשמירה על החקלאות המקומית.

למרות כל הקשיים בחודשים האחרונים ניכרת התקדמות בפרויקט של הסדרת מתחמי הלולים ביישובי מרום הגליל,  התהליך התבצע בשיתוף עם הנהגות היישובים. מתחם הלולים הראשון מוקם בדלתון והוא נמצא בשלבים מתקדמים, לאחר שעבודות התשתית כבר הסתיימו ובניית הלולים נמצאת בעיצומה.

התקדמות משמעותית נרשמה גם ביישובים עלמה, כפר שמאי, חזון וספסופה. בכפר שמאי קיימים שני מתחמים, כאשר באחד מהם כבר בוצעו עבודות התשתית ובימים אלה נערכים שם לבניית הלולים והמתחם השני נמצא בשלב של תכנון מפורט; בעלמה קיימים שני מתחמים, אשר נמצאים בשלבי תכנון מתקדמים; בסופסופה המתחם נמצא בשלבי תכנון; וגם בחזון ישנו מתחם שזכה לאישור.

ההתקדמות בתכנון של מתחמים השונים מגיעה על רקע הדריכות לקראת הראשון למרץ, אז יוחמרו ההגבלות הווטרינריות על הלולים ומי שלא יימצא בתהליך תכנון לא יוכל לחדש את להקת המטילות שלו. כמו כן, חקלאים רבים מגלים עניין בהסדרת הלולים כיוון שידוע שבסוף השנה חקלאי שמשכיר את מכסת הלול שלו מחוץ לתחום יישובו, לא יוכל עוד לקבל את הסובסידיה מכוח חוק הגליל, עבודה משמעותית עבור המגדלים ובעלת השלכות כספיות.

מעבר לכך, השבוע התקיימה ישיבה בלשכת ראש המועצה, עמית סופר, בהשתתפות מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי העופות, מוטי שמקה, רכז החקלאות במועצה, שמעון ביטון, יו”ר ועדת מכסות ומזל אלקלעי מאגף ההנדסה של המועצה, המשמשת גם כפרויקטורית של משרד החקלאות.

בישיבה נדונו לוחות זמנים להקמת פתרון קצה לטיפול בזבל העופות, אותו מובילה החברה הכלכלית במועצה אזורית מרום גליל. הפתרון המסתמן הוא באמצעות מתקן ביו-גז, ויש חובה להקימו בכדי לאפשר קבלת היתרי בנייה למתחמי הלולים. ראש המועצה סופר ציין כי ענף ההטלה הינו בסיס לקיומם של משקים משפחתיים רבים במרום הגליל ולכן הנחה את הגורמים השונים במועצה לקדם נושא חשוב זה.