שנה כלכלית מוצלחת למרות הקורונה

החברה לפיתוח הגליל סיכמה שנה כלכלית מוצלחת למפעלים  ולפרויקטים בתחום החשמל סולארי וחלקות המודל לחדשנות בחקלאות שמנהלת החברה עם תכנית השקעות והרחבת הפעילות לשנת 2021

כנס בזום של החברה לפיתוח הגליל

באסיפה המקוונת של משקי החברה לפיתוח הגליל, נסקרה הפעילות העסקית המוצלחת לשנה החולפת 2020 ונפרשו התכניות הכלכליות והעסקיות לשנת 2021.

שגב ירבעם, מנכ”ל החברה לפיתוח הגליל אמר: “שנת 2020 הייתה שנה מיוחדת, שהתאפיינה בחוסר ודאות גדולה ואי בהירות לגבי הכלכלה והעסקים, כתוצאה ממגפת הקורונה וקבעה מציאות חדשה של עבודה ותפקוד תחת מגבלות וקשיים תפעוליים.

מנכ”ל החברה לפיתוח הגליל, שגב ירבעם

“יחד עם זאת, התמודדנו עם כל המשמעויות וכלל מפעלי פיתוח הגליל המשיכו לפעול, לייצר ולשווק במלוא התפוקה, תוך שמירה על בריאותם של העובדים והעובדות” אמר ירבעם והוסיף: “השנה מסתיימת בתוצאות עסקיות טובות ברוב תחומי הפעילות, במפעלים ובארגון הפיננסי”.

עוד אמר ירבעם, כי החברה לפיתוח הגליל הובילה בשנת 2020 את יישום הסכם המים והתמיכות לקיבוצים ולחלקות המודל במו”פ צפון ובגליל העליון וכי חלק משמעותי מהתמיכות הגיעו לקיבוצים והשאר בתהליך ביצוע.

עוד נמסר, כי קודמו פרויקטים בתחום האנרגיה הסולארית הקרקעית בגליל העליון וניצול גגות המפעלים להפקת חשמל ירוק, בשיתוף “חברת משקים אנרגיה”, בה שותפה החברה לפיתוח הגליל עם הארגונים הכלכליים של הקיבוצים.

פאנלים סולארים במפעל גליל קירור של החברה לפיתוח הגליל

החברה לפיתוח הגליל הקימה תאגיד אזורי לפיתוח קנביס רפואי, בשותפות קיבוצי האזור ומכון המחקר מיגל, בו כבר החלו מחקרים בתחום הקנביס ואף מגייסים כוח אדם מקצועי נוסף, עקב התרחבות הפעילות המחקרית בתחומים בינלאומיים רבים ובנוסף, ישנה התקדמות לפרויקט “אגירה שאובה” והקמתו תחל בשנת 2021. פרויקט זה יביא תנופה כלכלית משמעותית לכלל אזור הגליל העליון.

צילומים: החברה לפיתוח הגליל