אושרה הנחה בארנונה לחקלאות בגליל העליון

חקלאי הגליל העליון יזכו להנחה בארנונה על שטחים ומבנים חקלאיים. ההנחה, אותה יזמה מליאת מועצה אזורית הגליל העליון, אושרה על ידי שרי הפנים והאוצר.

בשורה משמחת לחקלאים בגליל העליון – שר הפנים ושר האוצר אישרו השבוע את בקשת מועצה אזורית הגליל העליון להפחית באופן חריג את שיעורי הארנונה: 30% ללולים; ו-10% למטעים, גד”ש ורפתות.

כזכור, בישיבת המליאה של המועצה מחודש יוני, הוחלט לפנות למשרד הפנים בבקשה לאשר הנחה לארנונה לחקלאות בארבעה תחומים. יש לציין, כי החוק לא מאפשר למועצה להפחית את הארנונה בעצמה, אלא רק בכפוף לאישור שר הפנים ושר האוצר, הניתן במשורה. שווי ההפחתות המבוקשות עומד על כ-600,000 ₪ בשנה.

גיורא זלץ, ראש מועצה אזורית הגליל העליון: “המצב הנוכחי הוא תוצר של עיוות שנוצר לפני כ-30 שנה, שתוצאתו הייתה ארנונה גבוהה מאד בסעיפים הנ”ל. לאורך שנים אנחנו מנסים לצמצם את העיוות.

ראש מועצה אזורית הגליל העליון, גיורא זלץ

“מאחר והארנונה היא חלק מתקציב הרשות, המדינה מצד אחד לא אוהבת שמורידים ארנונה, כי אז העומס התקציבי על המדינה עולה, ומצד שני לא אוהבים שמעלים ארנונה, מאחר וזה מייקר את המחייה. לכן, נדרשת עבודה מאומצת של הסברים, של הוכחת יכולת להעמיד תקציב למרות הירידה בארנונה ועוד. אני שמח בשנה כזו, שהאתגרים גדולים במיוחד, קיבלנו את אישור המדינה לצמצום העיוות.”