הטובים לטייסת

תכנית חינוכית בשם “הטייסת” המופעלת על ידי הקרן ע”ש אילן רמון תיושם בבתי הספר בצפת. בתוכנית ישתתפו 22 תלמידים מכיתות ה’- ו’, שייבחרו לאחר מבחני מיון.

עדיין אין אנדרטה להנצחת חללי העדה המרונית

בשבוע שעבר התקיים טקס אזכרה לפקד פיטר יעקב ז”ל, תושב בירעם ובן העדה המרונית נוצרית, ש-23 מבניה נפלו חלל במערכות ישראל. בקשתם של הנוצרים מרונים להקמת אנדרטה הנצחה לבני העדה שנפלו עדיין לא נענתה