לא למגדלים בעיר העתיקה

לאחר מאבק ממושך והתנגדות נחרצת של עיריית צפת: נפסלה תכנית לבניית שלושה מגדלי מגורים ברחוב האר”י בעיר העתיקה של צפת. אישור הפרויקט היה עלול לפגוע בנוף המיוחד של העיר העתיקה, וליצור עומסי תנועה וחניה כבדים ברחובותיה הצרים

העיר העתיקה, צילום: עיריית צפת

לאחר מאבק עיקש שהובילה עיריית צפת יחד עם תושבי העיר, החליטה הוועדה המחוזית לתכנון ובניה של מחוז הצפון שלא לאשר פרויקט בנייה על מדרון רחוב האר”י, שעל פי התכניות כלל שלושה מגדלי מגורים בעלי 9-11 קומות, שהיו עלולים להיות מפגע נופי משמעותי ופגיעה באופייה של צפת.

הפרויקט שבתחילת דרכו זכה לתמיכת העיריה, עבר שינויים משמעותיים וחריגות, שהובילו את עיריית צפת לעתור נגד מימושו משתי סיבות עיקריות: ראשית, חריגה מתכנית המתאר של אזור העיר העתיקה.

תוכנית המתאר המאפשרת בניה חדשה נמוכה בהרבה מהמתוכנן בפרויקט, במטרה לשמר ולהגן על ייחודה של העיר, על ערכיה האורבניים, על נופיה התרבותיים של העיר ועל תפקוד תקין של המערכות העירוניות בעיר העתיקה.  בנוסף, הפרויקט המתוכנן היה בעל 80 יחידות דיור סך הכל.

תסריט הגבלות בניה ברחוב האר”י בתוכנית משנת 1999

הסיבה השניה להתנגדות היא הצורך לטפל בעומסי התנועה ובמצוקת החנייה ברחוב האר”י. בהודעת העירייה נאמר כי ישנם אמנם פרויקטים שחלקם מאושרים, וחלקם בשלבי אישור שאמורים לסייע  לפתרון הבעיה.

אולם, על פי עמדת העירייה, הקמת מגדלי המגורים היתר עלולה לגרום ליצור עומסי תנועה גדולים בהרבה מהמצב הנוכחי, לחסום את נופה של העיר צפת, ולהוות מפגע בתשתיות שלא יעמדו בעומס באזור וותיק זה. תושבי השכונה בפרט והעיר בכלל התנגדו גם כן לפרויקט וגיבו את עמדת העירייה.

המחלקה המשפטית ומחלקת ההנדסה בעיריית צפת הציגו את הטענות באופן ברור ונחרץ וכאמור הוועדה המחוזית החליטה לפסול את התכנית פה אחד וציינה בהחלטתה: “לאחר בחינת ההתנגדויות בנסיבות הנוכחיות ובראיה תכנונית עדכנית הועדה מחליטה לא לקדם את התכנון המוצע בתכנית הנדונה.

אזור חניה אסורה ברחוב האר”י

“הוועדה מזהה את שטח התכנית כאתר אסטרטגי וחשוב לפיתוח העיר העתיקה… לא נכון לקדם כעת תכנון נקודתי במקום שזוהה, הן כבעל השפעה משמעותית על סביבתו והן כשטח בעל פוטנציאל לתת מענה לצרכים קריטיים של העיר העתיקה. אישור התכנית במתכונתה הנוכחית יהווה פגיעה בחזון המתגבש ובאפשרות לממש את הפוטנציאל הגלום במקום”.

ראש עיריית צפת שוקי אוחנה הגיב להחלטה ואמר: “מדובר בהחלטה חשובה ומשמעותית אני מברך על כך ומודה למחלקה המשפטית ומחלקת ההנדסה על הפעילות העיקשת למנוע מפגע משמעותי שכזה בעיר צפת. נמשיך לשמור על הייחודיות של צפת, ההיסטוריה, אופייה ויופייה של העיר שאין עוד כמוה בעולם”.