היו”ר של התאגיד רוצה לפרק אותו

ראש עיריית צפת, שוקי אוחנה, פנה לראש הממשלה בבקשה לפרק את תאגידי המים ולהחזיר את הטיפול במים ובביוב לרשויות המקומיות. אוחנה הוא היו”ר בפועל של תאגיד פלג הגליל, כך שלמעשה הוא מעוניין לפרק את התאגיד שבראשו הוא עומד.

גם האשפה זקוקה לבידוד

המועצה המקומית קצרין פרסמה הודעה הקוראת לאנשים הנמצאים בבידוד לפנות למוקד 106 על מנת שעובדי המועצה יאספו את האשפה מפתח ביתם, ויעבירו אותה בנפרד מהאשפה של כלל התושבים.

חקלאות בלב העיר

יוזמה להקמת מתקן מבוקר לגידול פטריות בקרית שמונה נבחנת בימים אלה כשיתוף פעולה בין עיריית קרית שמונה ומכון מיגל. הכוונה להקים את המתקן בחווה החקלאית הסמוכה לבית הספר יצחק הנשיא