שמרטפיות הקורונה של עיריית צפת

עיריית צפת פותחת ‘שמרטפיית קורונה’ לילדים עד כיתה ה של עובדי החינוך המיוחד, זאת בנוסף לשמרטפיות שנפתחו לילדי עובדים חיוניים בעירייה, במרכז הרפואי זיו, קופות החולים ועוד.

להתנסות במחקר רפואי בגיל תיכון

אנה זמיר מבי”ס “עמק החולה” התקבלה לתוכנית “פרחי רפואה” המתקיימת בבית הספר לרפואה בצפת, ובה תלמידי תיכון מצטיינים מתנסים במחקר מדעי בתחום הרפואה לצד מדענים העוסקים בתחום