פיתוח השכונה הצפונית של ראש פינה יצא לדרך!

המועצה המקומית ראש פינה מקדמת את הרחבת השכונה הצפונית. השכונה תוכננה כך שתשמור על אופיה הכפרי של המושבה. פיתוח השכונה יצמצם עוד יותר את המרחק בין ראש פינה לחצור הגלילית

תצלום אוויר של האזור בו תיבנה השכונה הצפונית

המושבה ראש פינה התפתחה מאוד בשני העשורים האחרונים. עיקר הפיתוח היה באזור המסחרי הצמוד לכביש 90. ראש פינה הפכה למעשה למרכז מסחרי מוביל בגליל המזרחי. יחד עם זאת רבים מהתושבים מעוניינים שראש פינה תשמור על אופי של ישוב כפרי, ובמועצה המקומית מודעים לכך.

בשנה האחרונה החלה המועצה, ביחד עם משרד הבינוי והשיכון, בקידום פיתוח “השכונה הצפונית” במושבה. החזון שהתווה ראש המועצה, מוטי חטיאל, הוא שפיתוח השכונה ייעשה בצורה מאוזנת והדרגתית, תוך הקפדה על שמירת צביונה ואופייה הייחודי של המושבה, ועם מהלכי שיתוף ציבור. פיתוח השכונה נועד ליצור עתודות קרקע למגרשים לבניה למגורים.

ראש המועצה המקומית ראש פינה, מוטי חטיאל

תכנון השכונה משתרע בין מתחמים מבונים (הרחבה א’ והרחבה ב’) לצורך כך הוקם צוות מקצועי, בשיתוף אדריכלים מתכננים ויועצים מטעם משרד הבינוי והשיכון, והם פועלים יחד עם מהנדסת המועצה, רחלי ליבוביץ’ ויועצת המתמחה בשיתוף ציבור, ד”ר דפנה בן ברוך. שיתופה של יועצת שיתוף ציבור נעשה כחלק מהחשיבות שהמועצה רואה בשיתוף הציבור בהליך התכנון, שילווה במידע שוטף לתושבים.

מהתבוננות בתצלום האוויר שפרסמה המועצה המקומית ראש פינה ניתן לראות שהרחבת שהקמת השכונה הצפונית תקרב עוד יותר את המרחק בין הבתים הצפוניים של ראש פינה לבתים הדרומיים של חצור הגלילית. המרחק יצטמצם עד לכמה עשרות מטרים.

הבתים של חצור במבט מהרחוב הצפוני של ראש פינה

עובדה זו עלולה להציף מחדש את הרעיון של איחוד מוניציפאלי בין ראש פינה לחצור הגלילית. במהלך שנת 2016 הוביל שר הפנים דאז, אריה דרעי, בדיקה של האופציה הזאת.

ראש המועצה המקומית חצור הגלילית, שמעון סוויסה תמך באופן נלהב ברעיון הזה והצהיר שהוא מוכן אף לוותר על תפקידו כראש מועצה למען האיחוד. “יש רצף גיאוגרפי וטבעי בין ראש פינה לחצור הגלילית, ודווקא בגלל ששני היישובים לא גדולים החיבור יהיה יעיל ותקום עיר קטנה שתספק שירותים איכותיים לכל תושביה”, אמר אז סוויסה.

ראש המועצה המקומית חצור הגלילית, שמעון סוויסה

הבעיה היא שתושבי ראש פינה מתנגדים בתוקף לאיחוד שכזה. הם רוצים לשמור על האופי הייחודי של ראש פינה כמושבה, וכן על כך שמדובר ביישוב מצליח מבחינה כלכלית. בעוד חצור נמצאת באשכול סוציו־אקונומי 3 ראש פינה נמצאת באשכול 7. המועצה המקומית ראש פינה מפיקה הכנסות עצמיות של כ־17 אלף שקל בשנה לתושב לעומת כ־3,000 שקל בחצור.