מושלמים!

100 אחוזי הצלחה לסטודנטים של החוג לפיזיותרפיה במכללה האקדמית צפת במועד א’ של בחינות הרישוי הממשלתיות האחרונות

מתוך סרטון תדמית, המכללה האקדמית צפת

הסטודנטים בחוג לפיזיותרפיה של המכללה האקדמית צפת רשמו הישג מרשים כאשר כל הסטודנטים ללא יוצא מהכלל עברו בהצלחה את בחינות הרישוי הממשלתיות.

ההישג מועצם עוד יותר לאור משך תקופת ההכנה הקצרה לבחינות: כחודש ימים בלבד מהיום האחרון לרישום. ראשת החוג לפיזיותרפיה במכללה האקדמית צפת, הד”ר ג’נאן עבאס: “אני גאה בבוגרים ובסגל המרצים, המרצות, החוקרים והחוקרות של החוג”

ד”ר ג’נאן עבאס, ראשת החוג לפיזיותרפיה במכללה האקדמית צפת

במועדי קיץ בשנים כתיקונם, מועד הרישום האחרון לבוגרים למועד א’ של בחינות הרישוי הממשלתיות בפיזיותרפיה הוא בדרך כלל לקראת סוף אוגוסט, כאשר הבחינות מתקיימות בחודש נובמבר שלאחריו.

סד זמנים זה מעניק לבוגרי החוג כמעט שלושה חודשי הכנה ולמידה לקראת הבחינות, הקובעות, הלכה למעשה, את עתידם המקצועי והמכריעות בשאלה האם יזכו לרישיון ממשלתי לעסוק בפיזיותרפיה. לפיכך, ההישג שהושג במכללה האקדמית צפת, בחוג לפיזיותרפיה, הוא כפול:

בדרך כלל מעל 90 אחוזים מבוגרי המכללה (ממוצע של 38 סטודנטים), שניגשו למועד א’ של הבחינות הממשלתיות, השיגו ממוצע הצלחה של 95 אחוזים, כשברשותם 2 חודשי הכנה ולמידה נוספים לחודש הבודד לו זכו הבוגרים הטריים, שנבחנו בבחינות אלו בחודש אוגוסט האחרון.

ד”ר ג’נאן עבאס, ראשת החוג לפיזיותרפיה במכללה האקדמית צפת: “מחמם את הלב לראות את התוצאות. תוך זמן קצר, כחודש ימים בלבד. בוגרי החוג התמודדו בהצלחה לא רק עם היקפי חומר לימודי גדול מאוד, אלא גם עם השלכות משבר הקורונה המאתגר ועם מטלות הסיום של סמסטר סיום תואר קשה וגדוש, שנמשך עד לכמעט סוף חודש יוני. אף על פי כן, הם הצליחו להשיג לא פחות מ-100 אחוזי הצלחה בבחינות הרישוי הממשלתיות. אני גאה בבוגרים ובסגל המרצים, המרצות, החוקרים והחוקרות של החוג”.

צילומים: יוני לובלינר, מכללת צפת