הפסולת העודפת, מי יממן את פינויה?

המועצה האזורית גולן אישרה חוק עזר שנועד לקבוע מהי פסולת רגילה שפינויה ממומן על ידי תשלום הארנונה, ומהי פסולת עודפת שמחייבת תשלום מיוחד. ברקע תביעה של אחד מבתי המלון שבה נטען כי אין מקום לחייבו בתשלום נוסף על פינוי הפסולת מלבד הארנונה

הגולן נחשב לאחד האזורים האטרקטיביים ביותר בארץ מבחינה תיירותית, יש בזה ברכה גדולה, משום שהתיירות מייצרת פרנסה לתושבים רבים, אולם למועצה האזורית גולן התיירות היא גם כאב ראש גדול בהיבט של פינוי הפסולת.

כאשר הגולן הומה במטיילים ונופשים, כמות הפסולת שהם מייצרים יוצרת עומס גדול על מערך פינוי הפסולת, ולמועצה יש קושי לממן את פינוי הפסולת הזו מכספי הארנונה שאותם עסקים תיירותיים משלמים.

לכן המועצה גבתה תשלום נוסף על פסולת עודפת. אבל לפני כשבועיים הוגשה עתירה לבית המשפט על ידי אחד מבתי המלון הפעילים בגולן, שבה נטען כי למועצה אין זכות לגבות תשלום נוסף עבור פינוי פסולת מעבר לתשלום הארנונה.

הארנונה לעסקים היא בדרך כלל גבוהה באופן משמעותי מהארנונה למגורים, ולכן בעלי העסקים טוענים שאם הם משלמים ארנונה גבוהה זה אמור לכלול פינוי כל כמות אשפה שהם מייצרים.

עד לפני שנתיים וחצי היתה בעיה משפטית, משום שלא היה שום חוק או הנחיה שמגדירים מהי פסולת רגילה ומהי פסולת עודפת. בחודש פברואר 2018, פרסם משרד הפנים אמות מידה הנוגעות לחוק עזר פסולת עודפת.

על פי ההנחיות של משרד הפנים פסולת רגילה היא כזו התואמת שימוש ביתי – פסולת הדומה במאפייניה לפסולת הנוצרת במשקי בית, אשר נוצרת בידי העובדים הקבועים בבית העסק במהלך שהותם בבית העסק. פסולת זו כוללת בעיקר מזון, שתייה ומוצרי צריכה מקובלים בהתנהלות – יום יומית רגילה, בכמות המשקפת התנהלות “ביתית”. ככלל, פסולת זו תוכר כפסולת הבסיסית שבגינה לא יידרש בעל העסק לשלם אגרה בגין פינוייה.

המשמעות היא שבית מלון למשל יצטרך לשלם תשלום מיוחד, משום שכאשר בית המלון הומה באורחים, הפסולת שמיוצרת על ידי העובדים הקבועים היא שולית ביחס לפסולת שמיוצרת על ידי אורחי המלון.

ראש המועצה האזורית גולן, חיים רוקח, אמר בדיון בישיבת המועצה: “המיליונים שמטיילים כאן משאירים לי קודם כל דבר אחד, זבל. כסף? אני לא בטוח, זבל אני בוודאות אומר לכם. מי משלם על זה אתם יודעים? אנחנו, כל אחד מתושבי הגולן.

חיים רוקח בישיבת המליאה, צילום: מועצה אזורית גולן

“אין לי שקל תקציב על הדבר הזה מהמדינה, ואנחנו קורסים, הקבלן קורס ואנחנו רצים אחרי הזנב. הקבלן עובד עד שלוש לפנות בוקר, ומיד מתחיל סבב חדש. אני מקווה שבסוף נצליח להגיע להסדר כזה או אחר עם המשרד להגנת הסביבה, משרד התיירות, או איזשהו משרד שייקח אחריות על זה”.

במצב עניינים זה, שבו יש קושי גדול לממן את פינוי הפסולת, ולאור התביעה המשפטית שהוגשה כנגד המועצה, היתה דחיפות גדולה לאשר את חוק העזר בנושא הפסולת העודפת, והוא אושר ברוב גדול על ידי המליאה.