המנורה והנשר ברמת טראמפ

סמוך לשלט הכניסה לישוב העתידי רמת טראמפ בצפון הגולן הוצב פסל של מנורה ונשר, פרי יצירתו של האמן סם פיליפ.

פסל חדש ומיוחד נתרם והונח בסמוך לשלט שבכניסה לרמת טרמפ. הפסל מורכב מתבליט המנורה, שנמצא בבית הכנסת העתיק עין קשתות ומהנשר המקראי הנמצא גם הוא בעין קשתות והחיבור לנשר האמריקאי. כולם מייצגים יחד, את הערכים המשותפים והברית בין העמים. 

התורם ג’רי קלינגר, מייסד האגודה היהודית אמריקאית לשימור היסטורי, תרם את הפסל ואת הרחבה עליו הוא עומד בכניסה לרמת טראמפ, לכבוד הנשיא האמריקאי והכרתו ההיסטורית בריבונות הישראלית, בגולן.

התרומה משמעותית ומחברת את הגולן וארה”ב. ג’רי מעוניין להגדיל את מעגל התומכים והתרומות, לגולן.

הפסל הוא פרי יוזמתו ועבודתו של האמן הישראלי-בינלאומי, סם פיליפ. החיבור בין סם לגולן התחזק מאוד בשנה האחרונה ובמקביל לפסל הוא מקדם מספר יוזמות נוספות בגולן.

ראש המועצה חיים רוקח אמר “ההכרה והתמיכה האמריקאית בגולן, מהווה עוגן להמשך התפתחות האזור-לצמיחת ההתיישבות והכלכלית. בעוד כחצי שנה, יקלטו 20 המשפחות הראשונות, ברמת טרמפ, ויקום בגולן, יישוב חדש וחזק. אני מודה לג’רי על תרומתו ומאמין כי שיתוף הפעולה, יביא להשקעות נוספות ולחיזוק הגולן.”

סמוך לשלט הכניסה לישוב העתידי רמת טראמפ בצפון הגולן הוצב פסל של מנורה ונשר, פרי יצירתו של האמן סם פיליפ.

פסל חדש ומיוחד נתרם והונח בסמוך לשלט שבכניסה לרמת טרמפ. הפסל מורכב מתבליט המנורה, שנמצא בבית הכנסת העתיק עין קשתות ומהנשר המקראי הנמצא גם הוא בעין קשתות והחיבור לנשר האמריקאי. כולם מייצגים יחד, את הערכים המשותפים והברית בין העמים. 

התורם ג’רי קלינגר, מייסד האגודה היהודית אמריקאית לשימור היסטורי, תרם את הפסל ואת הרחבה עליו הוא עומד בכניסה לרמת טראמפ, לכבוד הנשיא האמריקאי והכרתו ההיסטורית בריבונות הישראלית, בגולן.

התרומה משמעותית ומחברת את הגולן וארה”ב. ג’רי מעוניין להגדיל את מעגל התומכים והתרומות, לגולן.

הפסל הוא פרי יוזמתו ועבודתו של האמן הישראלי-בינלאומי, סם פיליפ. החיבור בין סם לגולן התחזק מאוד בשנה האחרונה ובמקביל לפסל הוא מקדם מספר יוזמות נוספות בגולן.

ראש המועצה חיים רוקח אמר “ההכרה והתמיכה האמריקאית בגולן, מהווה עוגן להמשך התפתחות האזור-לצמיחת ההתיישבות והכלכלית. בעוד כחצי שנה, יקלטו 20 המשפחות הראשונות, ברמת טרמפ, ויקום בגולן, יישוב חדש וחזק. אני מודה לג’רי על תרומתו ומאמין כי שיתוף הפעולה, יביא להשקעות נוספות ולחיזוק הגולן”.