חולצו במסוק מתוך נחל יהודיה

זוג מטיילים סטה ממסלול ההליכה בנחל יהודיה בגולן, וחולץ באמצעות מסוק של חיל האוייר על ידי יחידת חילוץ גולן וצוות מיחידה 669.